Milieu

HET WIJTSCHOT

Het Wijtschot is een klein natuurgebied in het Zuiden van de gemeente Schoten, vlak op de grens met Wijnegem en langs het Albertkanaal. Uitgebouwd op een voormalig stort, en een stukje natuur dat wordt beheerd door Natuurpunt.

Het laatste stukje groen op de baan naar Antwerpen.

Voor heel veel omwonenden is Het Wijtschot en ruime omgeving een oase van rust, waar ze komen om te genieten van de stilte en van de pracht van de natuur.

Dit stuk natuur wensen wij ongeschonden te bewaren voor de toekomstige generaties, maar zijn windturbines wel te verzoenen met ongeschonden natuur? Kijkt u zelf naar dit angstaanjagend filmpje over hoe een windturbine wordt geplaatst en wat de gevolgen zijn voor de natuur : “montage van een windturbine”.

Denkt u dat er, na het zien van dit filmpje, ook maar iets overblijft van het groen op Het Wijtschot?

Wat men ook moge beweren : er zál invloed zijn op de aanwezige fauna (reeën, vleermuizen, vogelsoorten zoals de koekoek die weer terug is van weggeweest) en flora.  Jaarlijks worden er bovendien verschillende wandeltochten ingericht door verenigingen van de omringende gemeentes, leden van deze verenigingen hebben aangegeven niet in de nabijheid van industriële windturbines te willen genieten van de natuur.