Duitsland

Recent (mei 2016) heeft de rechtbank in Beieren de klachten tegen de te respecteren minimale afstand voor windturbines ten opzichte van woningen, afgewezen. De minimale afstand in Beieren blijft wat hij was : 10 x de tiphoogte van de turbine.

Duitse artsen pleitten intussen in april 2016 voor de sluiting van alle windturbines die zich binnen de 3 km van een woning bevinden. Dit vanwege de gevaren voor de gezondheid…