Wat wij van de gemeente hadden verwacht

 1. Dat zij zich degelijk zou documenteren over windmolens : zij hebben destijds de bouwvergunningen afgeleverd voor alle woningen in de wijken die nu binnen de invloed van de molens vallen;
 2. Dat zij zich jaren geleden niet voldoende bewust was van de nadelen van windturbines, is begrijpelijk. Maar intussen evolueerde het dossier dermate dat de gemeente al veel langer had moeten beseffen wat zo’n installatie als gevolg had voor de wijkbewoners en voor de aangrenzende natuur;
 3. Dat zij gesprekken voerde met Ecopower, met inbegrip van de financiële aspecten, maar ook contacten zou leggen  met de omwonenden om te horen wat er leeft, wat de bezorgdheden zijn, …
 4. Dat zij zich niet enkel inliet met die buurtbewoners die de gelegenheid kregen aandelen te verwerven van de coöperatie die de turbines bouwt;
 5. Dat zij ons niet de indruk wekte dat Ecopower, de gemeente en een deel van de buurtbewoners onder elkaar een deal sloten die voor andere betrokkenen onduidelijk was en nog steeds is, en dat zij dus geen situatie creëerde van aan de ene kant het bedrijf en de gemeente en aan de andere kant de wijkbewoners;
 6. Dat zij de meest recente rapporten, artikels en adviezen in alle openheid zou bespreken met alle betrokken bewoners;
 7. Dat zij eerst in overleg gaat met de betrokken bewoners vooraleer de bouwaanvraag af te wachten, in plaats van omgekeerd
 8. Dat er met de buurtbewoners eerlijk en open gecommuniceerd wordt en deze met het nodige respect behandeld worden, dat de gemeente ons laat blijken dat menselijkheid primeert op politieke belangen of eigenbelang
 9. Dat op die manier sommige geëngageerde betrokkenen en ervaringsdeskundigen door de gemeente niet hoeven omschreven te worden als een verzameling egoïsten (Nimby’s) of cowboys zonder enige geloofwaardigheid;
 10. Dat alleen een volledige openheid en samenspraak “normaal” zou zijn in een dossier dat, ook maatschappelijk, al ingewikkeld genoeg is;
 11. Dat de eerste en meest belangrijke partner van de gemeente de betrokken bewoners zijn van de verschillende wijken. De politiek is er voor de bewoners en zeker niet omgekeerd.