Windturbines – een bedreiging voor de gezondheid?

Wij zijn allen voor duurzame, groene energie. Dat spreekt vanzelf. Windturbines horen daar bij.

Maar niet in woongebieden. Want meer en meer mensen die in de buurt van windturbines wonen, ondervinden ernstige hinder.

Geluidsoverlast is het meest problematische gevolg van windturbines die te dicht bij bewoning geplaatst zijn.
Als men even dichtbij een windturbine staat “dan valt het geluid wel mee” zullen velen zeggen.
Beeld U nu in dat dit geluid continu op de achtergrond te horen is. Voor minstens 15 jaar, dag en nacht.

Windturbines veroorzaken effectief geluidshinder, wat je zelf gemakkelijk kan nagaan door in de buurt van dergelijke megaturbines te gaan wandelen. Omwonenden getuigen: „het is een gezoem, een zoevend geluid dat nooit stopt”. Rijdt maar naar Nieuwmoer, om het aan den lijve te ondervinden.

Vooral ’s nachts is dit gezoem hinderlijk en irriterend, wegens het wegvallen van het omgevingsgeluid, het vallen van de wind aan de grond, terwijl de wind aanwakkert in de hogere luchtlagen, zeker op 150 meter! Gevolg : er ontstaan slaapstoornissen: de slaapkwaliteit  vermindert: minder goed inslapen, frequent wakker worden, her-inslapen wordt moeilijker. Die slechte nachtrust heeft uiteraard een nefast gevolg op de gezondheid : vermoeidheid, hoofdpijn, hoge bloeddruk, oorsuizen, concentratiestoornissen, slaperigheid overdag…. Op zijn beurt verhoogt dit dan weer het risico voor het ontstaan van ernstigere aandoeningen zoals hersentrombose, hartinfarct. Helaas, een goede isolatie van de slaapkamer haalt niets uit – infrasoon en laagfrequent geluid dringt gewoon je huis binnen, net zoals je soms de bassen van een auto met te luide muziek, tot heel ver blijft horen, ook al zijn de ramen van je eigen wagen gesloten.

Het geluid van een windturbine is volgens vele omwonenden irritanter dan dat van snelwegen – het geluid wordt ervaren als een vliegtuig dat boven je huis blijft vliegen en nooit wegvliegt. “Vliegtuig met permanente bestemming boven je huis”

Citaat uit artikel “Family moved away from wind turbine noise”:

“When we first drove into their yard, our initial impression was that their one kilometer setback distance should be fine. However, their problems began within weeks after the turbines started operating. When they were downwind from the turbines, and the air was moving just enough to turn them, (12-15 knots from the northeast), the noise was loud. It was a repetitive modulated drone of sound. Dwayne and Kevin both claimed it sometimes was loud enough to rattle the windows of their homes. The sound was even worse in the field behind their homes. Distances from 1 to 1.5 kilometers were the areas of the most annoying sounds. This spring the winds created constant misery.”

(Nederlandse vertaling: “… Het geluid was zelfs erger in het veld achter de woning. In de gebieden die op een afstand van 1000 tot 1500 meter lagen waren de meest storende geluiden waarneembaar. …”)

Wereldwijd ontstaat er meer en meer een consensus om een afstand van minimum 1500 meter te respecteren, tussen de windturbines en de woongebieden – laat ook Schoten deze afstand respecteren, in plaats van meer dan 1500 gezinnen binnen een straal van 1500 meter bloot te stellen aan deze geluidsoverlast.

Leest u zelf enkele getuigenissen op de website  http://meganoisy.be/meldpunt__windmolens_overlast.htm – of denkt u dat al deze mensen “vangen”?

Tot slot : De Hoge Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan van de Overheidsdienst
Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, bevestigt dat de klachten over de invloed van windturbines op de gezondheid en de levenskwaliteit gegrond zijn.